body { background-image: url(failid/taust.jpg); background-repeat: repeat; margin-top: 40px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: left; } a { text-decoration:none } a:link { color: #000; } a:visited { color: #000; }
Kirik

Koguduse liikmed on kõik ristitud inimesed.

Täisõiguslikud koguduseliikmed on kõik need, kes ristitud, leeritatud ja kes on maksnud oma liikmemaksu ja käinud vähemalt üks korda aastas armulaual.

Täisõigusliku koguduseliikmel on

õigus:

  1. osaleda armulaual;

  2. osaleda koguduse juhtorganite valimisel ja ise sinna kandideerida;

  3. küsida ametitalitusi;

  4. olla ristivanemaks.


kohustus:

  1. tasuda igal aastal liikmeannetus;

  2. käia vähemalt üks kord aastas armulaual.


LIIKMEANNETUS

Seoses eurole üleminekuga otsustas koguduse juhatus vaadata üle liikmemaksude ja talituste annetuste piirmäärad ja leidis, et neid on vaja muuta.
Juhatus tegi oma ettepaneku ja esitas need kinnitamisks täiskogule. 12.02.2011 toimus Paldiski Nikolai koguduse täiskogu koosolek ja täiskogu kinnitas järgmised liikmemaksude piirmäärad ja talituste annetuste piirmäärad:
 
 
Töötav täiskasvanu- 42 € aastas
(Üli)õpilane/kodune- 12 € aastas
Pensionär- 12 € aastas

Tuletan veel kõigile koguduseliikmetele meelde, et liikmemaksu ei pea tasuma korraga, vaid seda on võimalik teha mitmes jaos. Samuti saab liikmemaksu tasuda sularahas kirikus ja ka pangaülekandega.

 
Samuti kehtib Kirikuseadustiku soovitus, et liikmeannetuse suurus võiks olla 1% eelmise aasta sissetulekust. Liikmeannetust saab maksta nii kirikus kui ka pangaülekandega.
 
EELK Paldiski Nikolai kogudus
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE472200001120071442

Ülekandega tasumisel palume märkida selgituseks “koguduse liikmeannetus 20...” (nt. 2010) ning isiku nimi, kelle eest annetus tehakse. Ülekandega makstes palume lisada ka maksja isikukood, sest Eesti Vabariigi seaduste järgi (TuMS §27) saab inimene kirikule tehtud nimeliselt annetuselt tulumaksu tagasi.

Koguduse juhatus tänab südamest kõiki, kes on tänaseks juba oma liikeannetuse tasunud.

 

ANNETUSED AMETITALITUSTE EEST

Täiskogu kinnitas oma koosolekul 12.02.2011 järgmised talituste annetuste piirmäärad:

Laulatus- 100 €

Matus Paldiski koguduse liikmele- 50 €

Matus teiste koguduste liikmetele või koguduseta inimestele - 70 €

Konfirmatsioon- vastavalt liikmemaksu määrale

Lapse ristimine- 10 €

 

 

Avaleht
Liikmed
Viited
Kontakt