Kirik

Iga konfirmeeritud koguduseliige, kes on jooksval või eelmisel aastal teinud liikmeannetuse ja käinud sama aja jooksul vähemalt ühe korra armulaual, kuulub koguduse TÄISKOGUSSE. Paldiski koguduse täiskogu koguneb vähemalt üks kord aastas, et kuulata ära koguduse tegevusaruanne, kinnitada eelmise aasta tulude-kulude aruanne ning võtta vastu uue aasta eelarve.

Iga nelja aasta tagant (Kirikukogu määratud perioodil) valib täiskogu enda hulgast kogudusele JUHATUSE ja REVISJONIKOMISJONI (või REVIDENDI).

Koguduse õpetaja kuulub juhatusse ameti poolest.

Lisaks kuuluvad juhatusse:
Evi Prass – esimees
Marve Aus
Svetlana Siskova


Koguduse täiskogu otustas revisjoni mitte valida vaid see tellitakse kord aastas. 

 

Avaleht
Juhtorganid
Viited
Kontakt